ASD Yoshitaka Arti Marziali Prevalle
ASD Yoshitaka Arti Marziali Prevalle


Arti Marziali
Prevalle
Via L.Da Vinci 17
Telefono: 030603336, 3355984306
Email: info@cantoniolivo.it
Web: http://www.yoshitaka.eu/